Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

KPMG - dobra luksusowe w 2013 roku

Obrazek
Bigstock
7 stycznia 2014

KPMG przedstawiło kolejną edycję raportu pt. Rynek dóbr luksusowych w Polsce.

Raport jest kontynuacją badania z poprzednich lat. Celem tegorocznej edycji było ukazanie rynku dóbr luksusowych w Polsce z perspektywy firm produkujących i dystrybuujących te dobra.

Mimo europejskiego kryzysu i spowolnienia krajowej gospodarki, w Polsce szybko przybywa potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych. W 2013 roku w Polsce mieszkało 786 tys. osób zamożnych i bogatych, tzn. o dochodach brutto przekraczających 85 tys. zł. Ich łączny dochód netto szacowany jest w tym roku na 130,9 mld zł. W porównaniu z rokiem 2012 grupa ta powiększyła się o 18 tys. osób, a jej łączny dochód netto wzrósł o 4,1 mld zł. W 2016 roku w Polsce może mieszkać już blisko 1 mln osób zamożnych i bogatych, których łączny dochód netto sięgnie prawie 172 mld zł.

Wciąż jednak dzieli nas duży dystans od krajów Europy Zachodniej. W Polsce liczbę osób posiadających płynne aktywa o wartości przekraczającej 1 mln dol. szacuje się obecnie na nie więcej niż

50 tys. Nawet w krajach o znacznie mniejszej liczbie ludności, takich jak Portugalia czy Finlandia, grupa ta jest większa. Pod względem wartości majątku przypadającego na statystycznego mieszkańca Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.

Wraz z coraz większą liczbą bogatych i zamożnych rośnie także wartość polskiego rynku dóbr luksusowych. Według raportu wartość rynku w 2013 roku zwiększyła się po raz kolejny, osiągając poziom 10,8 mld zł. Eksperci KPMG prognozują, że w następnych latach utrzyma się pozytywny trend obserwowany do tej pory. Wartość rynku dóbr luksusowych do 2016 roku wzrośnie łącznie o kolejne 20% i wyniesie 12,9 mld zł.

Tegoroczna edycja raportu po raz pierwszy pokazuje specyfikę rynku dóbr luksusowych w podziale na poszczególne segmenty. Zdecydowanie największe znaczenie mają ekskluzywne samochody. Segment ten jest wart aż 4,5 mld zł i tym samym stanowi ponad 40% wartości całego rynku. Rośnie liczba rejestracji nowych pojazdów luksusowych i premium, podczas gdy całość rynku samochodów osobowych przeżywa stagnację. Dużą popularnością wśród zamożnych Polaków cieszą się także luksusowa odzież i dodatki (1,8 mld zł), ekskluzywne usługi hotelowe i SPA (1,2 mld zł), prestiżowe nieruchomości (900 mln zł) alkohole i cygara z najwyższej półki (714 mln zł)

oraz luksusowe meble (580 mln zł).

Źródło: KPMG