Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

PODSUMOWANIE Gino Rossi

Obrazek
Gino Rossi
24 listopad 2013

Grupa Gino Rossi, firma zarządzająca portfelem marek: Gino Rossi oraz Simple Creative Products, wypracowała w trzech kwartałach 2013 roku 158,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Przychody były o 2,7% wyższe od wypracowanych w tym samym okresie 2012 roku. Natomiast sprzedaż detaliczna marek Gino Rossi i Simple, z wyłączeniem sprzedaży komponentów do produkcji, w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. wzrosła o 7% w ujęciu rok do roku. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 69,6 mln zł i był o 9% wyższy rok do roku. Grupa wypracowała po trzech kwartałach 2013 roku wynik netto 407 tys. zł.

Sprzedaż detaliczna marki Simple CP jest po trzech kwartałach tego roku na podobnym poziomie w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. - Sprzedaż Simple CP jest zgodna z naszymi założeniami. Warto podkreślić, że nie zwiększaliśmy sieci sprzedaży Simple, a sprzedaż z metra wciąż jest na wysokim poziomie - dodaje.

Skonsolidowana marża brutto wypracowana w trzech kwartałach 2013 roku wzrosła do 43,83% wobec 41,26% marży brutto wypracowanej w

tym samym okresie roku ubiegłego. Natomiast marża brutto, po wyłączeniu sprzedaży komponentów do produkcji, wyniosła po trzech kwartałach tego roku 48,4%, natomiast w analogicznym okresie 2012 roku marża ta wynosiła 46,8%

W trzecim kwartale 2013 roku skonsolidowana marża na sprzedaży wyniosła 42,43% i była wyższa o blisko 4 p.p. od marży zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Skonsolidowany wynik netto Grupy Gino Rossi po trzech kwartałach 2013 roku wyniósł 407 tys. zł. Wynik netto po trzech kwartałach ubiegłego roku wyniósł 3,2 mln zł. - Zwracamy uwagę, że przy porównaniu wyniku skonsolidowanego należy brać pod uwagę wpływ zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce w 2012 roku. Po oczyszczeniu wyniku netto z roku 2012 ze wspomnianych zdarzeń jednorazowych, zrealizowany wynik po trzech kwartałach ubiegłego roku byłby ujemny. Wszystkie zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w 2012 roku, były opisywane w listach od zarządu za poszczególne kwartały roku 2012 - podkreśla.

Środki pozyskane z dwóch emisji obligacji, w sumie 35 mln zł (20 mln zł w czerwcu i 15 mln zł w październiku), zostały przeznaczone w części na spłatę kredytów bankowych (emisja pierwszej serii) i na wzmocnienie kapitału obrotowego firmy, aby zwiększyć wolumen sprzedaży. - Przede wszystkim chodzi

o segment obuwniczy, gdzie mamy dużo zamówień, ale do tej pory nie mieliśmy wystarczających środków finansowych na ich realizację. Część zwiększonej produkcji trafi do sprzedaży hurtowej, a część na lepsze zatowarowanie naszej sieci detalicznej. Efekty zwiększenia kapitałów pracujących powinny być widoczne już od pierwszego kwartału przyszłego roku - dodaje.